فارسی سوم دبستان درس پنجم

حجم فایل : 1.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی سوم دبستان

درس پنجم


کلمات دارای ارزش املایی
بلدرچین – کشتزاری – غذا – صحرا – انتظار – برزگر – خویشان – خواهش - دهقان معنی لغات کشتزار : مزرعه برزگر : کشاورز دهقان : کشاورز واژه آموزی به این جمله ها دقت کنید :
ما خدا را شُکر می کنیم در جای شِکر می ریزیم
این را باید بدانیم که در بعضی از کلمات با جابجا کردن َ ِ ُ معنای کلمه نیز عوض می شود . مثلا : مِهر مادری زیباترین آفریده خداوندی است .
معلم به دانش آموزان مُهر ِ آفرین می دهد .
ما با شُش نفس می کشیم .
ما شِش کتاب داریم .
درست یا نادرست 1. صاحب کشتزار می خواست لانه ی بلدرچین را خراب کند .

2. وقتی قرار شد همسایه ها به کمک دهقان بیایند ، بلدرچین ها به فکر پیدا کردن آشیانه جدید افتادند . درک مطلب 1. چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند ، بلدرچین ها فهمیدند باید از آنجا بروند ؟

2. برزگر به پسرش گفت دنبال چه کسانی برود ؟
سوال جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .
سارا الان غذایش را ..................................... ( می خورد – خورده بود )
مادر امشب برایم قصه ................................. ( گفت – می گوید ) سوال کلمه های زیر را چگونه می خوانی ؟ با هر شکل ِ آن یک جمله بساز .
پر

سم سوال با کلمه های درهم ریخته ی زیر یک جمله بساز .
لانه ی – ما – خراب – فردا – می شود

که – دیگر – اینجا – فهمیدیم – ماندن – نیست – جای - ما سوال معنای لغات زیر را بنویسید .

کشتزار :

دهقان : سوال حروف را مرتب کن و کلمه را در داخل کادر بنویس .

ز ر ب ر گ

ر خ ط سوال اگر بخواهیم زمان جمله حال باشد ، برای پایان جمله کدام گزینه مناسب است ؟

آموزگار از کلاس بیرون ____________________

آمد خواهد آمد می آید آمده است سوال کدام جمله مربوط به زمان حال است .
الف – سارا به خانه می آید و غذا می خورد و سپس کمی استراحت می کند و تکالیفش را انجام می دهد .
ب – سارا می خواهد هفته ی بعد به خانه مادربزرگش برود .
ج – سارا دیروز مریض بود و به مدرسه نرفت . سوال کدام گزینه زمان حال را نشان می دهد ؟
رفته اند
خواهد آمد
آمده بود
می خوانیم سوال جمله ی زیر با کدام کلمه ی مناسب کامل می شود ؟

آنها امروز به استخر _______________ .

خواهند رفت رفتیم رفتند رفتی

پایان ...